top of page

Homeopati


Individuell behandling


Ti pasienter med samme lidelse kan gjerne behøve ti ulike homeopatiske medisiner.

Fordi vi mennesker er vidt forskjellige både når vi er friske og syke, må behandlingen også være forskjellig. Sykdom slår forskjellig ut hos hver enkelt. Pasienter kan ha ulike symptomer selv om de har "samme sykdom".

 

 

Hva trenger en homeopat å vite for å kunne gi riktig medisin?


Når du søker hjelp hos en klassisk homeopat blir du bedt om å beskrive dine plager nøye, slik at ditt totale helsebilde kan kartlegges.

Sykdom må sees i sammenheng med hele mennesket. De fysiske og psykiske faktorer er nært knyttet sammen. Ofte kan kroppslige plager komme i forbindelse med følelsesmessige belastninger ved for eksempel sorg, sjalusi, mistrivsel på jobben osv. Humør, hukommelse, tanker og konsentrasjonsevne kan også forandre seg som en følge av fysiske skader og lidelser

Homeopatiske medisiner


Homeopater har ca. 2000 medisiner til rådighet. De fleste midlene er hentet fra plante- og mineralriket samt noen fra dyreriket.

Medisinene er meget miljøvennlige og rimelig både i produksjon og bruk. De selges kun på apoteket og er reseptfrie, men anbefales å brukes i samråd med din homeopat.

Homeopatiske medisiner er potenserte. Det betyr at de behandles på en slik måte at de blir skånsomme og uten bivirkninger ved riktig bruk. Denne prosessen bevarer de medisinske kvalitetene i utgangsstoffet. Samtidig får midlene et høyt innhold av energi, som gjør det mulig å stimulere og styrke organismen. Medisinene brukes kun i korte kurer, og det oppstår ingen avhengighet. Behandlingen medfører ikke smerter.

 

Helhetsterapi - totalbehandling ikke lokalbehandling


Mennesket fungerer som en helhet og må behandles som en helhet. Det er bare i teorien at vi kan dele opp et menneske i en fysisk og en psykisk del. En sykdom er ikke bare en forstyrrelse i et eller annet organ. Alle deler av mennesket blir berørt av indre og ytre påvirkninger. Medisinen blir derfor valgt ut ifra ditt totale symptombildet - hvordan kroppen fungerer på alle plan.

Bente Grongstad-Borsheim   Tlf. 66 77 03 00      Bente@Helsehjornet.No

                 
 

Klassisk homeopati - en investering i bedre helse.

 

Vi  kombinerer ofte både homeopati og akupunktur, og oppnår ofte svært gode resultater med nettopp det.

 

Homeopaten bruker opp til 1,5 time første gangen, for å danne seg et helhetsbilde av pasientens helsetilstand. Det blir da på bakgrunn av alle symptomene skreddersydd en behandling som passer hver enkelt pasient. Barn responderer spesielt godt på denne behandlingsformen. Behandlingen er etter hvert blitt godt dokumentert gjennom vitenskapelig forskning. Det er drevet systematisk forskning ved legemiddelforsøk på homeopatiske medisiner i over 200 år. Mange av disse midlene er etter hvert også tatt inn i den allopatiske medisinen (skolemedisinen).

 

  • Styrker immunforsvaret.

  • Akutte og kroniske sykdomstilstander.

  • Ingen bivirkninger ved riktig bruk.

  • Forebyggende helsearbeid for barn og voksne.

  • Skreddersys til akkurat din sykdomstilstand.

 

Møt vår homeopat

Bente Grongstad-Borsheim

Jeg er medlem av Akupunkturforeningen og NHL. Dette sikrer min faglige bakgrunn, da vi ikke har noen beskyttet tittel enda. Jeg har 8 års utdannelse fra Norge og Kina, med medisinsk grunnfag. Mere enn 20 års erfaring. Sensor ved avgangseksamen i homeopati og har hatt mange verv i Norske Homeopaters Landsforbund.
   
"Siden jeg er både akupunktør og homeopat, bruker jeg ofte behandlingene i kombinasjon, og mange pasienter er svært fornøyd med en skreddersydd behandling"

Jeg har drevet klinikk siden 1994.Kontakt meg på telefon: 66 77 03 00 eller send meg en mail: bente@helsehjornet.no

bottom of page