top of page

Akupunktur

Vanlige lidelser

 • Symptomer i luftveiene

 • Fordøyelsesplager

 • Symptomer i forbindlese med pollenseongen

 • Smerter i muskel og skjellettsystemet

 • Belastningser etter sport og - pc arbeid

 • Problemer med å sove/våkner opp for mye

...og masse mer, men jeg har desverre ikke lov til å fortelle om dette lenger pga den strenge linjen myndighetene kjører mot oss!!

Tid og antall behandlinger
 • En behandling hos en akupunktør tar vanligvis mellom 20 og 45 minutter, avhengig av alder og av hva du behandles for.

 • Antall behandlinger kan variere, 2 til 6 ved akutte plager og mer enn 10 ved kroniske plager.

 • Noen velger å benytte akupunktur for å styrke immunforsvaret sitt, mens andre, med f.eks. kroniske plager velger kontinuerlige vedlikeholdsbehandlinger.

 • Vanligvis behandler man 1 til 2 ganger pr. uke, men i noen tilfeller sjeldnere, særlig hvis det dreier seg om vedlikehold

Fødselsmodning

Møt vår akupunktør

 • Vi tilbyr fødselsmodning fra uke 34-35.

 • Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra kvinner som har opplevd fine gode fødsler.

 • Igangsetting kan være veldig effektivt med akupunktur.

Øreakupunktur

Øret er et av kroppens mikrosystemer som gjenspeiler kroppen og dens organer, kroppsdeler og funksjoner.


Øret er inndelt i soner som reflekterer alle kroppens ytre og indre organer, kjertler og skjelett. Ved å stimulere punkter på øret med nåler påvirker dette nervesystemet som igjen bringer beskjeder videre ut i kroppen og stimulerer til balanse i det aktuelle området.

 

Øreakupunktur har vært kjent i århundrer. Det kan benyttes som selvstendig behandlingsform eller sammen med andre terapiformer som for eksempel, homeopati, fotsoneterapi eller klassisk akupunktur.

 

Øreakupunktur brukes til å forebygge så vel som å behandle ulike symptomer og plager, bade akutte og kroniske lidelser i alle aldre.

Kopping

Kopping er en gammel kinisisk behandlingsmetode. Ved å lage vakum i kopper som man setter på huden, stimuleres det området som koppen står.

 

Der hvor koppen står blir det en økt blodgjennom-strømning, og kopping kan brukes som massasje ved at man beveger på koppene. De kan også stå stille over kun ett område eller settes over akupunkturpunkter for å oppnå punktenes funksjoner.

 

Kopping er mest brukt ved muskelplager, som f.eks smerter og stivhet i nakke og rygg. Tidligere brukte man kopper laget av bambus. I dag brukes kopper av plast eller glass.

Møt vår akupunktør

Bente Grongstad-Borsheim

Jeg er medlem av Akupunkturforeningen og NHL. Dette sikrer min faglige bakgrunn, da vi ikke har noen beskyttet tittel enda. Jeg har 8 års utdannelse fra Norge og Kina, med medisinsk grunnfag. Mere enn 20 års erfaring. Sensor ved avgangseksamen i homeopati og har hatt mange verv i Norske Homeopaters Landsforbund.
 

Akupunkturutdannelsen i Norge er offentlig godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen)
  
Akupunkturforeningens medlemmer er leger, tannleger, fysioterapeuter og andre med en medisinsk grunnutdannelse tilsvarende minimum fysioterapeut/sykepleier-nivå.
   
"Siden jeg er både akupunktør og homeopat, bruker jeg ofte behandlingene i kombinasjon, og mange pasienter er svært fornøyd med en skreddersydd behandling".

Jeg har drevet klinikk siden 1994.


JEG JOBBER MYE MED DR.TANS METODEKontakt meg på telefon: 66 77 03 00 eller send meg en mail: bente@helsehjornet.no

bottom of page