top of page
nevro.jpg

Nevrorefleksolog

Vi jobber med årsaken til dine plager

 

Som nevrorefleksologer har vi en helhetlig tilnærming til kroppen og jobber med årsaken til dine plager. Menneskekroppen har ikke forandret seg vesentlig på flere tusen år, men de siste hundre årene har det skjedd store forandringer i samfunnet.

Vi lever i en tid der tempoet går stadig raskere. Høyt stressnivå og endringer i levesett og kosthold fører til at det oppstår nye helseplager. Kroppene våre opplever nå nye og større belastinger enn tidligere.

 

Se mer på edgarkarlsen.no
 

Manuell nervestimuli

Nevrorefleksologi er en manuell behandlingsform, basert på nervestimuli, som fokuserer på å ta tak i helseutfordringene vi opplever i vår tid. Med ulike teknikker jobber en nevrorefleksolog med punkter i huden for å stimulere nervesystemet til og påvirke sykdom og skader som har oppstått i kroppen. 


Vi ser på årsaken til symptomene. Innen nevrorefleksologi tenker man at det ofte kan ligge en bakenforliggende årsak til problemene som har oppstått i kroppen. Årsaken til en vond skulder kan være stram muskulatur i bekkenet og dårlig søvn kan for eksempel skyldes problemer i fordøyelsesapparatet. Hos en nevrorefleksolog får du rask timeavtale for utredning og behandling av dine helseplager. Vi tar din problematikk på alvor og arbeider med individuelt tilpasset behandling for din kropp og dine plager. Vi setter pasienten i fokus.
 

hj.png

Jan Erik Strand

Nevrorefleksolog

Nevrorefleksolog Jan Erik Strand er utdannet ved Medika-Nova i Oslo, og har 7 års erfaring i faget.

Medika-Nova er en av Norges ledende skoler innenfor Nevrorefleksologi.

www.medika-nova.no

Hva kan vi hjelpe med?
 

• Muskel- og skjelettplager

• Holdningsproblematikk

• Mage- og tarmproblemer

• Søvnproblemer

• Stress

• Tretthet

• Utbrenthet

• Hodesmerter

• Hormonelle plager

• Urinveisplager

• Menstruasjonsplager

• Graviditetsplager

• Irritert hud

• Luftveisplager

• Nedsatt immunforsvar

bottom of page